fbpx

Voorwaarden

Curacao Activities Algemene voorwaarden

Curaçao Activities maakt uw vakantie nog makkelijker met vooraf te reserveren transfers, te boeken tours en activiteiten. Curaçao Activities treedt slechts op als tussenpersoon bij het leveren van Tickets. Tenzij anders vermeldt gelden op alle aankopen via www.curacaoactivities.com en partnersites (affiliates) onderstaande algemene (verkoop)voorwaarden.

Begrippen

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

Curaçao Activities is de merknaam voor alle tours & activiteiten aangeboden door de entiteit Tourism Management Curaçao NV (TMC).

Klant: de koper van E-tickets/Vouchers;

Leverancier: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten of diensten aanbiedt aan de Klant door tussenkomst van Curaçao Activities;

Tickets: E-tickets/Vouchers die dienen als deelname- en/of toegangsbewijs voor transfers, tours en activiteiten;

Curaçao Activities is bereikbaar op telefoonnummer +59995145338 en per e-mail op tours@tmcuracao.com;

Transfer: [het transport (heen en terug) van de Klant – verzorgd door Tourism Management Curaçao – van het vliegveld of de verblijfplaats van de klant naar de startlocatie van de tour/activiteit].

Website: de door Curaçao Activities geëxploiteerde website(s) en mobiele applicaties.

Algemene voorwaarden Curaçao Activities

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van Tickets die via Curaçao Activities worden geplaatst, tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

1. Koopovereenkomst

1.1 Curaçao Activities treedt slechts op als tussenpersoon bij het leveren van Tickets. De uiteindelijke koopovereenkomst komt tot stand tussen Klant en Leverancier.
1.2 Alle aangeboden Tickets en aanbiedingen op de Website zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.
1.3 Curaçao Activities is niet aansprakelijk voor eventuele (schrijf)fouten, prijswijzigingen in aanbod en beschikbaarheid

2. Prijzen en betaling

2.1 Alle prijzen van de Tickets staan aangegeven in de gekozen valuta (EURO of US Dollar). Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen inclusief btw en andere belastingen.
2.2 Curaçao Activities accepteert onder andere Mastercard, Visa en Ideal. Er worden geen servicekosten in rekening gebracht.
2.3 De Klant is gehouden de prijs voor de via de Website bestelde Tickets enkel en alleen aan Curaçao Activities te betalen en is niet gekweten van zijn betalingsverplichting jegens Curaçao Activities indien de Klant rechtstreeks aan Leveranciers betaalt tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf is overeengekomen.
2.4 Bij gebreke van tijdige en algehele betaling door de Klant is Curaçao Activities gerechtigd de bestelling te annuleren en de reservering ongedaan te maken.
2.5 Alle betalingen vanuit een Nederlandse betaalrekening worden verwerkt door de Nederlandse entiteit van Tourism Management Curacao N.V. met KvK-nummer: 67443060.
2.6 Kortingscodes kunnen eenmalig gebruikt worden tijdens het bestelproces en geven recht op korting op het totale bedrag tenzij anders aangegeven. Codes kunnen niet achteraf worden toegepast. Bij misbruik van codes behoudt  Curaçao Activities het recht om bestellingen te annuleren.

3. Tickets, levering, wijzigen en annuleren

3.1 Curaçao Activities zal de Tickets na ontvangst van de betaling binnen 24 uur (tenzij anders aangegeven) verzenden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.
3.2 De Klant dient de Tickets na ontvangst daarvan direct op juistheid te controleren en eventueel de op de Tickets of begeleidende e-mail vermelde aanvullende instructies op te volgen.
3.3 De geldigheid van de Tickets staat duidelijk vermeld op de Tickets. Na afloop van de geldigheidsdatum zijn Tickets niet meer inwisselbaar of te wijzigen.
3.4 Voor het wijzigen van Tickets dient de Klant altijd contact op te nemen met Curaçao Activities. Het wijzigen van Tickets is onder voorbehoud van acceptatie door de Leverancier en een verzoek tot wijzigen dient uiterlijk 48 uur voor afloop geldigheidsdatum van het Ticket te worden aangevraagd.
3.5 Voor het annuleren van Tickets kunnen door de leverancier kosten in rekening worden gebracht, verwezen wordt naar de annuleringsvoorwaarden van Curaçao Activities De Klant dient voor het annuleren altijd contact op te nemen met Curaçao Activities. Annuleringen binnen 24 uur voor afloop geldigheidsdatum worden niet vergoed.
3.6 Transfer aanvragen kunnen tot 24 uur voor transferdatum kosteloos worden geannuleerd
3.7 Curaçao Activities is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van Tickets.
3.8 Tickets mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Curaçao Activities niet worden doorverkocht of overgedragen aan derden.

4. Persoonlijke gegevens

4.1 Persoonlijke gegevens zoals naam, telefoonnummer en emailadres worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de bestelling. De gegevens zullen, voor zover toegestaan bij wet, worden gebruikt voor de bedrijfsvoering van Leveranciers of aan hen gelieerde vennootschappen of derden, en zullen niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk. De Klant geeft Curaçao Activities onherroepelijke toestemming voor het gebruik en opslag van de (persoons)gegevens.
4.2 Indien Curaçao Activities gehouden is op grond van wet of regelgeving (persoons)gegevens aan derden te verstrekken is Curaçao Activities daartoe gerechtigd.

5. Leveranciers van tours en activiteiten

5.1 Curaçao Activities is slechts een tussenpersoon en niet de uitvoerende touroperator van tours & activiteiten uitgevoerd door derden. Derhalve heeft Curaçao Activities op deze tours geen invloed op de kwaliteit en uitvoering van de tour of activiteit.
5.2 Een tour of activiteit kan gewijzigd, verplaatst of geannuleerd worden conform de voorwaarden van de Leveranciers. Curaçao Activities probeert in een dergelijk geval de Klant daarvan op de hoogte te stellen. Curaçao Activities is in dergelijke situatie niet schadeplichtig.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Deelname en/of gebruik maken van de diensten en producten van de Leveranciers geschiedt op eigen risico. Aanwijzingen van Leveranciers dienen daarbij te worden opgevolgd.
6.2 Curaçao Activities is niet aansprakelijk voor schade en kosten als gevolg van handelen, nalaten van Leveranciers, het deelnemen aan en/of gebruikmaken van diensten van Leveranciers door de Klant.

7. Toepasselijk recht en geschillen

7.1 Op deze voorwaarden is het Curaçaos recht van toepassing.
7.2 Alle geschillen tussen Curaçao Activities en de Klant voortvloeiende uit de bestelling van Tickets via de Website zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Curaçao.

Curacao Activities is de afdeling tours van TMC (Tourism Management Curacao) geregistreerd bij de Curaçaose Kamer van Koophandel onder nummer 97205, met hoofdkantoor aan de Seru loraweg 125 Willemstad, Curacao, telefoon +59995145338, e-mail op tours@tmcuracao.com